Una quinzena de persones aturades s’incorporen a l’administració a través de plans d’ocupació