Rubí ha perdut un 7% de les empreses per culpa de la pandèmia