Adeqüen l’entorn del torrentó de Can Solà per espai de passeig