Campanya per informar la ciutadania sobre la importància de no alimentar coloms i cotorres