Diverses iniciatives locals per ajudar els refugiats: recollida de diners i material i una borsa d’acollida