El documental del mes gira al voltant de la figura de l’artista Dani Karavan