El JV Foix participa en un projecte per millorar els espais de l’institut