El Pla local de salut es marca més d’una trentena d’objectius per millorar la qualitat de vida a la ciutat