Encarreguen un dictamen pericial per demanar al TSJC que executi la sentència de Can Carreras

L’Ajuntament demanarà més de 30 milions del fons europeu de recuperació
30 de septiembre de 2021
L’Ajuntament convida els comerciants locals a participar a la R-Outlet del 16 d’octubre
30 de septiembre de 2021

Encarreguen un dictamen pericial per demanar al TSJC que executi la sentència de Can Carreras

L’obertura de l’abocador de Can Balasc està enfrontant la Generalitat i l’Ajuntament als tribunals. / Arxiu

L’Ajuntament ha encarregat un dictamen pericial per analitzar com s’ha de dur a terme la retirada dels residus de Can Carreras. Fa dos anys, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va estimar els recursos que declaraven nul·les les ampliacions d’aquest abocador. Concretament, l’ampliació de 25.000 tones i una cinquantena de nous codis de residus respecte a la llicència original.

El dictamen, que el consistori està acabant d’analitzar, és necessari per demanar al TSJC l’execució de la sentència, el compliment de la qual és d’alta complexitat tècnica.

Aquesta informació s’ha traslladat aquest dilluns als membres de la Mesa de seguiment dels abocadors. Durant la reunió, la Plataforma Rubí Sense Abocadors ha comentat que han observat un elevat trànsit de camions que accedeixen a l’abocador, especialment els dissabtes al matí. Quan ho han denunciat a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) —l’administració competent que ha de vetllar pel compliment de l’ordre de cessament de l’activitat—, aquesta ha respost que no hi ha inspectors de guàrdia pels caps de setmana.
El consistori ha anunciat que convidarà aquest organisme a la pròxima trobada.

Estudi del grau d’afectació a ‘La Nueve’

El 8 de juny, l’Ajuntament va iniciar via decret un procediment sancionador ordinari contra diverses persones físiques i jurídiques que actuaven de forma unitària a la finca del paratge de Can Carreras coneguda com ‘La Nueve’ per la presumpta comissió continuada d’infraccions greus de la normativa de residus. Davant d’aquest fet, l’administració rubinenca va ordenar de manera provisional el cessament immediat de les activitats d’abocament i de retirada de residus que s’estaven duent a terme en aquesta finca i la presentació, en el termini màxim de dos mesos, d’un estudi que acredités el grau d’afectació del sòl de la parcel·la.

Durant els mesos de juliol i agost, diverses inspeccions oculars realitzades per l’Ajuntament i la Policia Local van confirmar que l’ordre de cessament de l’activitat havia estat infringida obertament, amb reiteració i plena intencionalitat, ja que es va seguir produint trànsit de camions a la finca, que hi descarregaven residus. Per aquest motiu, l’Ajuntament va ordenar a principis de setembre el tancament total de la parcel·la on es desenvolupaven aquestes activitats. En el mateix decret, la corporació municipal reiterava la necessitat d’aportar l’estudi sol·licitat a l’inici de procediment sancionador de cara a la futura reparació o restauració dels terrenys alterats i advertia d’execució subsidiària en cas d’incompliment a costa, solidàriament, de totes les persones responsables.

A hores d’ara, l’Ajuntament està a l’espera de rebre l’estudi del grau d’afectació del terreny.

Doble recurs de Can Balasc

Els recursos presentats pel consistori i la Plataforma Rubí Sense Abocadors contra la resolució dictada l’octubre de l’any passat pel Departament de Territori i Sostenibilitat han recaigut en òrgans judicials diferents. El formulat per la corporació municipal es resoldrà per un Jutjat Contenciós, mentre que el presentat per la Plataforma es resoldrà pel TSJC.

La problemàtica jurídica més important és dirimir sobre si es pot aplicar l’exempció de la legislació ambiental que permet no realitzar el tràmit d’avaluació ambiental d’aquells projectes parcialment o totalment executats. La Generalitat ha interpretat que sí que es pot aplicar en aquest cas, mentre que l’Ajuntament considera que no, i més tenint en compte que les obres que s’han realitzat no tenien llicència urbanística.

Pel que fa al contenciós que ha presentat AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias SL contra l’Ajuntament per la denegació de l’aprovació prèvia del projecte d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable presentat en data 24 d’octubre de 2019, l’Ajuntament ja ha donat resposta a la demanda. El TSJC haurà de resoldre la discussió jurídica sobre l’article 48.2 de la Llei d’urbanisme: el consistori interpreta que s’ha d’exigir l’avaluació ambiental, mentre que la mercantil l’interpreta en el sentit contrari.