El Ple acorda una intervenció transversal a Les Torres per millorar la situació de decadència del barri