La recuperació de la font de Can Moritz té un impacte positiu entre els ciutadans