Les restriccions es prorroguen una setmana més, però es flexibilitzen les activitats esportives, de lleure i extraescolars