La Riera que volem proposa construir un gran parc a l’Escardívol i soterrar la C-1413