L’Ajuntament reestructurarà les subvencions per facilitar l’accés a l’habitatge