Limitacions en el consum d’aigua a Rubí per la sequera