Més d’un centenar de persones gaudeixen del retorn de la Banda de Rubí