Mostra d’il·lustracions originals d’Albert Asensio, a Lectors al tren!