Nova jornada del voluntariat ambiental per recuperar l’entorn de la font de Sant Muç