Prop de 500 alumnes participen a la Mostra Sambori a Rubí