Quart lloc per La Rubinenca-Regina en la classificació del Torneig mundial d’escoles d’escacs