Quatre ciutadans s’han presentat per ocupar el càrrec de Síndic de Greuges