Rubí continua sent la ciutat de la comarca amb els salaris més baixos

ue rubí
Homenatge als encarregats de material de la UE Rubí pel 110è aniversari
11 de abril de 2022
oac
L’OAC posa en marxa un nou sistema per expedir el certificat d’empadronament
11 de abril de 2022

Rubí continua sent la ciutat de la comarca amb els salaris més baixos

Redacció

El municipi de Rubí continua sent la ciutat de la comarca on els salaris són més baixos, segons les darreres dades publicades a l’Observatori del Vallès Occidental corresponents al 2020. De les 22.061 persones assalariades registrades a la ciutat, la mitjana del salari brut és de 24.591 euros. Això vol dir que el salari mitjà al municipi està per darrere del de Terrassa (25.258), Sabadell (26.711), Cerdanyola (27.605) i Sant Cugat (45.315). També està per sota del salari mitjà de les ciutats del Vallès Occidental (28.597) i de Catalunya (26.716), però no d’Espanya (24.411). 

La bretxa salarial continua sent molt elevada

A Rubí, com a la resta de ciutats de la comarca, els homes continuen cobrant més que les dones. Concretament, un 20,5% més. Tot i que en els darrers anys aquesta discriminació salarial s’ha anat reduint, en el darrer any només ho ha fet en un 0,5%, ja que el 2019 la bretxa era del 21%. 

Pel que fa als salaris segons l’edat, els menors de 35 anys guanyen 17.982 euros anuals, els que tenen entre 35 i 54 anys guanyen 26.383 euros i els majors de 55 anys, 27.370. Les persones que tenen la nacionalitat espanyola tenen de mitjana un sou de 25.512 euros, mentre que els estrangers cobren molt menys, 16.143. També hi ha molta diferència salarial segons el tipus de contracte. Les persones amb un contracte indefinit tenen una retribució de 25.495 i les que tenen un contracte temporal, 18.455. 

Així podem deduir que el perfil més precari de la ciutat és el d’una dona estrangera i jove amb un contracte temporal. A l’altra banda de l’escala, els homes espanyols d’entre 35 i 55 anys amb contracte indefinit són els que més cobren. 

La indústria i la construcció, els sectors més ben pagats

Els sous en relació al nivell formatiu indiquen que els que més guanyen són les persones amb ensenyaments universitaris de segon cicle, amb un sou brut de 35.465 euros. En canvi, els que menys guanyen són els que no tenen estudis o només han cursat la primera etapa de secundària, amb un sou mig de 20.026 euros. 

Pel que fa als sectors, el que registra el sou més elevat és la indústria amb 28.307 euros, seguit de la construcció (28.325) i el sector de la informació, finances i immobiliàries (27.431). En canvi, on menys es guanya és en les activitats professionals i administratives (20.671), en el comerç (21.251) i el transport i la hostaleria (22.017). Al sector de l’administració púbica, sanitat i serveis socials i sociosanitaris el sou mitjà és de 23.455 euros.

ÚLTIMES NOTÍCIES PUBLICADES