Rubí és el segon municipi de la comarca amb més beques menjador per alumne

plaques solars avets
Sessions informatives a les urbanitzacions per promoure l’autoconsum d’energia solar
15 de septiembre de 2022
habitatge
La rehabilitació de dos edificis d’habitatges públics podria rebre fons europeus
16 de septiembre de 2022

Rubí és el segon municipi de la comarca amb més beques menjador per alumne

Redacció

Rubí és el segon municipi del Vallès Occidental que rep més beques menjador en relació amb els seus habitants, amb una taxa d’incidència del 31,5%, només superada pel 39,2% de Badia del Vallès. Això situa la ciutat gairebé 10 punts percentuals per sobre de la mitjana de la comarca en un indicador que alerta sobre el risc de pobresa de les famílies amb fills en edat escolar. Les dades corresponen al curs 2021-2022 i han estat elaborades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Rubí també destaca per ser el municipi on més han crescut les beques menjador en el darrer curs, un 5,2% més, quan la mitjana comarcal s’ha situat en el 2,4%. Durant el darrer curs van ser 2.313 infants els que van rebre un ajut per pagar el menjador i en nombres absoluts això suposa que només Sabadell i Terrassa, dues ciutats molt més grans, reben més ajuts.

Font: Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Pel que fa a la distribució d’aquests ajuts, a Rubí el 87% de les beques menjador van a parar a alumnes que estudien a centres públics, mentre que el 13% ho fan en escoles concertades. Molt majoritàriament són ajuts dirigits a alumnes d’infantil i també de primària, mentre que a secundària es donen moltes menys beques. Un 40% del total van destinades als quatre Centres de Complexitat Educativa que hi ha a la ciutat.

S’accepten 8 de cada 10 sol·licituds

No hi ha dades específiques de Rubí sobre la denegació de sol·licituds, però les xifres generals de la comarca indiquen que un 80% de les peticions són ateses. Gairebé el 90% de les denegacions són perquè la família supera la renda establerta i en el cas de les sol·licituds concedides, 9 de cada 10 cobreixen el 70% del cost del menjador. La resta ofereixen una cobertura del 100%.

ÚLTIMES NOTÍCIES PUBLICADES