El camí ple d’obstacles d’una família colombiana per aconseguir asil polític