El JV Foix completa un projecte per millorar els espais eductius en col·laboració d’altres centres