Es creen quatre comissions per definir el Pla local de Salut