Es torna a disparar el contagi de covid-19 a la ciutat