La Generalitat oferirà nous ajuts al lloguer per als joves que han quedat fora del Bo Lloguer Jove