La propagació de la covid-19 a Rubí continua sent alta tot i una lleugera millora