La Riera que volem veu amb bons ulls la reforma integral de l’entorn de la riera