‘Pompeu Fabra: jugada Mestra!’: un monòleg al voltant de la llengua catalana