Renovació del paviment de la zona infantil de la plaça de Santa Fe