S’inicien les obres de renovació de la xarxa d’abastament del carrer Marconi