En exposició pública l’avantprojecte de l’ordenança de mobilitat