La major part de les vies de circulació de Rubí ja tenen una limitació de 30 km/h