Enquestes per elaborar el Protocol davant les violències sexuals en espais d’oci

saló del comic
El I Saló del Còmic i el Manga de Rubí arrenca aquest divendres a la rambla del Ferrocarril
1 de julio de 2021
cap mutua (2) - còpia
El risc de rebrot de covid-19 continua la tendència a l’alça
2 de julio de 2021

Enquestes per elaborar el Protocol davant les violències sexuals en espais d’oci

Durant la Festa Major es va instal·lar un punt contra la violència masclista. / M.C.

El procés d’elaboració del Protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci ha engegat la fase de recollida d’informació que permetrà fer la diagnosi.

Per aquest motiu, s’ha elaborat una enquesta adreçada als joves de Rubí entre 12 i 29 anys. El qüestionari formula 15 preguntes sobre la percepció de violència que tenen els joves, quines situacions d’agressió han viscut o presenciat i en quin context. En aquesta primera fase de recollida d’informació, també s’han previst dues formacions amb el grup motor, tant el de professionals com el de persones joves.

El Protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci servirà per endreçar, definir i coordinar la resposta municipal davant d’una situació de violència sexual en espais públics d’oci i de festes per tal de garantir la prevenció, l’atenció i la recuperació de les persones que es trobin en situació de violència masclista i LGTBIfòbica, o en risc de trobar-s’hi.

L’objectiu és generar espais d’oci nocturn segurs i lliures de violències masclistes i LGTBIfòbiques i articular una resposta institucional en cas de vulneració dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI. A través d’aquest document, es crearà una estructura estable dels agents locals per intervenir de forma coordinada davant de situacions de violències sexuals; es generaran mecanismes per garantir la prevenció, la detecció, l’atenció i recuperació de les dones en situació de violències masclistes; s’implicarà i capacitarà els agents del territori en la prevenció de les violències masclistes des de la corresponsabilitat i s’incrementarà l’apoderament de les dones i col·lectiu LGTBI en la utilització dels espais públics d’oci.

Els serveis de Joventut i Igualtat són els encarregats de l’elaboració i implementació del protocol, que es treballarà de manera transversal amb tots els serveis municipals.

L’elaboració del document parteix del Pla d’Igualtat de Gènere i del Protocol per a l’Abordatge de la Violència Masclista.